Workshops

De flesta workshopperna kommer att försigå i Bygdehemmet, men några grupper kommer att träffas på andra håll i Helsingfors. Antalet deltagare i workshoperna är begränsat till omkring 25 personer. Vi kan därför inte garantera att du ryms med på precis allt du tänkt dig. Men vi försöker utarbeta ett så rättvist system som möjligt. Vi stämmer våra ukulelen i C.

Workshopperna träffas på lördag 23.5. fram till kvällsfesten och på söndag fram till konserten.

 

Ken Middleton

Dekorationer med vänster hand

Många tror att den vänstra handen inte behöver göra annat än att ta ett ackord för att sedan vid rätt tidpunkt byta till nästa. I den här workshopen kommer du att upptäcka hur ditt musicerande blir betydligt mer intressant genom att lägga till några extra tekniker och effekter med vänstra hand. Vi kommer bl.a. att se på hammer-ons, löpningar, aksenter, dämpning och ornament för våra vanliga ackord. Med andra ord, du kommer att lära dig dekorera din musik.

Språk: engelska

 

Intron, mellanspel och avslutningar

Målet med workshopen är att du ska lära dig hur man vid ett uppträdande på bästa sätt kan börja och avsluta en sång. Vi kommer att inse hur viktigt det är att få publiken uppmärksam på att låten nu har börjat. Lika viktigt är det att du lär dig hur en sång kan avslutas så att åhörarna får med ett gott intryck av uppträdandet. Vi kommer också att undersöka hur man kan placera in en eller flera instrumentella partier i en sång. De som kommer till workshopen förmodas kunna klara av de oftast förekommande ackorden i de vanligaste tonarterna (C, F och G) och även kunna spela dem med säker hand. Kom med vilken träukulele som helst.

Språk: engelska

 

Clawhammer ukulele

Målet med workshopen är att du lära dig spela med clawhammer-teknik. Tekniken kan undervisas på många olika nivåer, från det alldeles mest grundläggande till betydligt mer avancerade tekniker såsom slides, pull-offs, hammer-ons, kromatiska löpningar och blue notes. Vi kommer att använda oss av några sånger som lämpar sig väl för den här tekniken. På en mer avancerad nivå går vi igenom hur vi kan få närapå vilken sång som helst att låta som en en autentisk clawhammerlåt. Ett högt G på ukulelen fungerar här bäst.

Språk: engelska

 

Chris Hough “Ukulele Uff”

Högerhandsteknik 

Höger hands (eller vänster!) spelteknik är grundläggande för ukulelen. 

De tekniker som här visas är sådana som jag tror att gör mitt spelande, och förhoppningsvis även ditt, verkligt levande. Du får bekanta dig med bl.a. split stroke, fan stroke, tremolo och scrape. Du får också lära dig fingersättningar och -mönster, som ger liv åt ditt musicerande. Allt hinner du inte lära sig under en workshop eftersom det kräver en längre inlärning, men du kommer att få en god förståelse av hur de olika teknikerna fungerar och hur de kan användas. Vi går även igenom diagram för de olika teknikerna.
Om du redan kan en massa sånger, men behöver något lite extra för att göra dem intressantare, är det här en workshop för dig. 

Språk: engelska

 

Melodier med ackord 

I workshopen arbetar vi med ”I’ll See You In My Dreams”, en favoritlåt för mången jazz- och dansorkester som Cliff Edvards alias ”Ukulele Ike” gjort känd. Du lär dig spela detta inte alltför lätta stycke genom att helt enkelt välja rätt ackord och rätt ton. Tekniken hjälper dig att använda ackordmelodier även för många andra låtar. 

Språk: engelska

 

Aarre Joutsenvirta

Ackord utan diagram

I workshopen lär vi oss hur man kan spela ackord utgående från musikteoretisk kunskap utan att behöva kunna utantill en massa olika grepp. För en fyrklang behöver vi t.ex. ackordets grundton, ters och septim. Under workshopen lär vi oss utnyttja detta då vi söker fram ett ackord på greppbrädet. 

Språk: finska 

 

Sointujen opiskelu ilman sointutaulukoita

Workshopissa opiskellaan muodostamaan sointuja musiikkiteoreettisen tiedon pohjalta ilman ns. sointutaulukoissa esitettyjen otteiden pänttäämistä. Esim. nelisointuun tarvitaan soinnun pohjasävel, terssi ja septimi. Workshopissa opiskellaan keinoja niiden hahmottamiseen otelaudalta.

Kieli: suomi
 

Rolf Holmberg

Att spela efter noter

Många kända musiker kan inte läsa noter. Och visst kan komma lågt med improvisation och att spela efter gehör. Men samtidigt finns det arrangerad musik där andra stämmor än melodistämman kan vara närapå omöjliga att komma ihåg utantill. Tabulaturer har även klara begränsningar.

Workshopen är tänkt för dig som gärna skulle vilja komma igång med att läsa noter, men inte har lyckats med det på egen hand. Den passar både för dig som redan musicerat en längre tid och för nybörjare. Vi börjar alldeles från början, men efter workshopen kan du redan spela en enkel melodi.

Språk: svenska, andra språk vid behov
 

Timo Haapala

Om att jamma och spela solon

Improviserade solon utgör centrala element inom många musikgenrer såsom blues och rock. Trots att solisten här har stora friheter gäller det att veta vilka toner som passar in i olika sammanhang. I workshopen går vi igenom skalor som passar in i traditionell blues. Vi bekantar oss även med några andra vanliga ackordföljder och granskar vilka melodislingor som här lämpar sig bäst. Vi prövar också hur det är att spela ukulele med plektrum.

Språk: finska, andra språk enligt behov

 

Soolot ja jammailu

Improvisoidut soolot ovat keskeisessä asemassa monissa musiikkityyleissä, kuten bluesissa ja rokissa. Vaikka solistilla näissä tilanteissa on paljon vapauksia, hänen pitää kuitenkin tietää mitkä nuotit sopivat mihinkin yhteyksiin. Työpajassa käymme läpi asteikkoja, jotka sopivat perinteiseen bluesiin. Tutustumme myös muutamiin muihin tavallisiin sointukulkuihin ja tarkastelemme mitkä sävelet silloin parhaiten sopivat. Kokeilemme myös miten ukulelen soitto onnistuu plektralla. 

Kieli: suomi, muita kieliä tarpeen mukaan 
 

Christian Starck

George Formby och banjo-ukulelen

George Formby (1904–1961) var en engelsk skådespelare, musiker och komiker, känd för sin banjo-ukulele. Formby medverkade i över 20 filmer och gjorde över 200 skivinspelningar. Inom ukulelekretsar är han särskilt känd för split stroke, en synkopterad högerhandsteknik.

Christians anförande kommer att handla såväl om Formbys karriär, split stroke som om banjo-ukulelens (banjolelens) historia. Föredraget illustreras med en mängd videoklipp. 

Språk: svenska

 

Peik Stenberg

Min första ukulele

Det här är workshopen för dig som är nybörjare. Kanske har du spelat något instrument tidigare, kanske detta är det första instrumentet du prövar på.

Vi lär oss hur man med några enkla ackord kan ackompanjera en mängd olika sånger. Vi övar oss också på att anslå en sträng så att vi får en vackert klingande ton. Under kursen går vi därtill igenom hur du stämmer din ukulele och en del annat nyttigt – så att du får största möjliga glädje av sitt instrument. Några ukulelen kommer att finnas till låns för dem som inte har ett eget instrument. Nu börjar äventyret!

Språk: svenska, andra språk vid behov